Kotva
+420 222 592 044
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Platba a výše stravného

Stanovení výše stravného a způsobů úhrady (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování).

I. Stravné (od 1. 1. 2024)
 
strávník cena za 1 oběd měsíční platba
děti a žáci do 10 let 34,- Kč 680,- Kč
žáci ve věku 11 - 14 let 36,- Kč 720,- Kč
žáci ve věku 15 let a více 38,- Kč 760,- Kč

 
II. Platba stravného

 

Stravné je hrazeno zálohově nejpozději do 25. dne měsíce předcházejícího placenému období (např. platba na září je hrazena k 15.8. atd.)

 

Bankovním převodem na účet školní jídelny - číslo účtu: 11678319/0800, variabilní symbol: přidělen každému strávníkovi individuálně (šestimístné číslo, pod kterým je strávník zaregistrován v systému ŠJ, např. 234472).

 

 

III. Čip

 

1) Při přihlášení ke stravování strávník zakoupí čip u hospodářky školní jídelny (121,- Kč).

 

2) Čip slouží k výběru ze dvou připravovaných pokrmů, přihlašování stravy na objednávacím boxu ve školní jídelně a k výdeji oběda u výdejního okénka.

 

3) Pokud strávník čip ztratí, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit osobně, nebo telefonicky, hospodářce školní jídelny, aby mohl být čip zablokován a zabránilo se případnému zneužití. Strávník si následně musí u hospodářky školní jidelny zakoupit nový čip. 

 

4) Čip je majetkem strávníka – je nevratný i při ukončení stravování. 

 

 

IV. Přeplatky

 

1) Vzniklé přeplatky jsou přenosné do dalšího školního roku. Pokud strávník pokračuje ve školní docházce, je mu aktuální částka převedena na následující školní rok. 

 

2) Přeplatky v plné výši  jsou vráceny všem odcházejícím žákům.

 

3) V případě žádosti ze strany zákonných zástupců je přeplatek vrácen na účet, ze kterého byla přijata poslední platba za stravné.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.