Kotva
+420 222 592 044
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/25

Základní informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/25.

Pro školní rok 2024/25 je zápis do 1. ročníků základních škol určen pro děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou šestého roku věku a pro děti s již uděleným odkladem školní docházky.

 

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 pro školní rok 2024/25 činí 52 žáků.

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/25 se uskuteční ve dnech 10. a 11. dubna 2024 (termíny jsou jednotně stanoveny pro všechny školy zřizované MČ Praha 3).

 

Od 4. 3. 2024 (od 8:00 hod) do 9. 4. 2024 (do 20:00 hod) bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, v němž vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad povinné školní docházky). Zároveň si rezervují konkrétní čas zápisu, který se uskuteční ve dnech 10. a 11. dubna 2024 v budově školy. V jeho průběhu zákonní zástupci předají žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky) a doloží všechny níže uvedené dokumenty. 

 

Vstup do rezervačního systému

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplnil v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (u dětí cizinců jiný doklad totožnosti);
 • doložení trvalého pobytu;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (u dětí cizinců jiný doklad totožnosti);
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
 • pro děti, které se dostaví k zápisu, budou připraveny různorodé aktivity, jejichž prostřednictvím budou sledovány základní ukazatele jejich školní připravenosti, a zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s přítomným pedagogem, případně konzultovat možnosti podpory budoucí školní úspěšnosti dítěte;
 • zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, a to sdělením na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

 

Pokud se zákonný zástupce nemůže osobně dostavit ve stanovených termínech k zápisu, je možné využít následující možnosti doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou);
 • emailem na elektronickou adresu zapisy@zsprazacka.cz s uznávaným elektronickým podpisem datovou schránkou - pfm6i8a;
 • osobně po předem dohodnutém termínu předání (tel.: 271 770 828, email.: zapisy@zsprazacka.cz).

 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, stejnopis bude předán na prvních třídních schůzkách, které se uskuteční dne 19. 6. 2024 od 17:00.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne zveřejnění výsledků zápisu připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

 

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle zveřejněných kritérií (viz. ZDE). Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci správního řízení obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese zapisy@zsprazacka.cz nebo telefonním čísle 271 770 828.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.