Kotva
+420 222 592 044
Úvodní strana
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Zeměpisný projekt: Regiony Asie ve 3D krabicích od bot

V uplynulých dvou týdnech se žáci 7. tříd naší školy zapojili do zeměpisného projektu nazvaného "Regiony Asie ve 3D krabicích od bot". Projekt umožnil žákům prozkoumat různé části Asie a prezentovat své poznatky prostřednictvím vlastnoručně vytvořených modelů v krabicích od bot.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit žáky v jejich studiu zeměpisu zábavnou a interaktivní formou. Skupiny žáků měli za úkol vybrat si jeden z regionů Asie, prozkoumat například jeho fyzické, kulturní a historické rysy a poté tyto poznatky ztvárnit v modelu vytvořeném z krabice od bot. Projekt měl také podpořit týmovou spolupráci, rozvíjet kreativní myšlení a zlepšit schopnosti prezentace.

 

Zeměpisný projekt

 

Průběh projektu

  1.  
  2. Výběr regionu: Každá skupina žáků si zvolila jeden region Asie.
  3.  
  4. Výzkum: Po výběru regionu následovala fáze intenzivního výzkumu. Žáci shromažďovali informace o povrchu, klimatu, významných historických událostech, kulturních tradicích, ekonomických aktivitách a zajímavostech daného regionu.
  5.  
  6. Návrh a tvorba modelu: Jakmile měli žáci dostatek informací, začali pracovat na návrhu a tvorbě svých modelů. Krabice od bot se postupně měnily v miniaturní světy, které zahrnovaly hory, řeky, budovy, a dokonce i porosty daných oblastí. Studenti používali různé materiály, jako je papír, barvy a přírodní materiály, využili také krabičky místních produktů, aby co nejvěrněji zachytili charakteristiku svého regionu.

 

Zeměpisný projekt

 

  1. Prezentace: Na závěr projektu každá skupina prezentovala svůj model před třídou. Prezentace zahrnovaly sdílení zajímavých faktů a poznatků, které žáci během svého výzkumu objevili. Publikum, složené ze spolužáků, mělo možnost klást otázky a zapojit se do diskuze.

 

Zeměpisný projekt

Zeměpisný projekt

Výsledky a ohlasy

Projekt "Regiony Asie ve 3D krabicích od bot" byl přijat s nadšením. Žáci ocenili možnost učit se zábavnou formou a zároveň rozvíjet své dovednosti v oblasti vyhledávání informací, týmové práce a prezentace. Spolužáci zase vyzdvihovali originalitu jednotlivých modelů, které často překonaly jejich očekávání.

 

Zeměpisný projekt

Zeměpisný projekt

 

Projekt ukázal, že i jednoduchý předmět, jako je krabice od bot, může být přeměněn v úžasný vzdělávací nástroj, který spojuje kreativitu s učením.

 

Mgr. Petra Tesařová

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.