Kotva
+420 222 592 044
Úvodní strana
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Vánoce na Pražačce

Ve středu dne 20. prosince 2023 v podvečerních hodinách areál Základní školy Pražačka zcela ovládla vánoční atmosféra. Chodby školy jsou vyzdobené tématikou Vánoc, voní cukroví, malí zpěváčci ladí tóny vánočních koled.

Nadešel dlouho očekávaný okamžik, kdy se brány školy otevřou maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům a dalším pozvaným hostům, aby zde všichni společně s dětmi, žáky a zaměstnanci školy strávili několik slavnostních okamžiků při příležitosti nadcházejících vánočních svátků.

 

Vánoce na Pražačce

 

Program byl zahájen ředitelem školy. Přivítal přítomné jménem všech zaměstnanců a žáků školy, kteří společnými silami celou akci připravili. Program byl opravdu bohatý. Hned v úvodu příjemnou vánoční pohodu vykouzlilo pěvecké vystoupení nejmladších žáků.

 

Vánoce na Pražačce

 

Kroky návštěvníků směřovaly na vánoční jarmark, na kterém každý třídní kolektiv ve svém stánku prezentoval a nabízel za symbolickou cenu vlastnoručně zhotovené dárečky s vánoční tématikou (vánoční ozdoby, dekorace, cukroví). Tlačenice u stánků a zájem o nákup dárečků byly větší než na trzích na Staroměstském náměstí.

 

Vánoce na Pražačce

 

Prostor k uplatnění vlastní tvořivosti poskytovaly vánoční dílničky, kde děti společně se svými rodiči vyráběly jeden ze čtyř druhů výrobků s vánoční tematikou (vánoční ozdobu, dekoraci či dáreček pro maminku) a užívaly si tak společný čas při jeho tvorbě. Radost dětí, když tyto vlastnoručně vyrobené dárečky hrdě odnášely domů, nebylo možné přehlédnout.

 

Vánoce na Pražačce

 

Vánoce na Pražačce

 

Mnozí přítomní využili služeb vánoční kavárničky, kterou pro ně připravili žáci devátých ročníků. Zastavení se v příjemném prostředí otevřelo nové příležitosti pohovořit neformálně s učiteli či s ostatními rodiči. Nechyběla ani dojemná setkání bývalých žáků se svými učiteli.   

Zvláštní poděkování patří paní Petře Bazikové, která za Radu rodičů (SRPŠ) zajistila stánek s teplými nápoji a drobným občerstvením na dvoře školy.

 

Vánoce na Pražačce

 

V půl sedmé se znovu na scéně objevili malí zpěváčci, aby program Vánoce na Pražačce posunuli k závěru. S přáním příjemného prožití vánočních svátků jsme se pomalu s našimi hosty rozloučili. Věříme, že odcházeli s vánoční pohodou v srdci.

 

Vánoce na Pražačce

 

Přestože již ve většině domácnosti vrcholí hektické přípravy na dětmi nejočekávanější den v roce a času se není nazbyt,  podařilo se nám setkat v tak hojném počtu. Máme velkou radost, že se rodiče, prarodiče, bývalí žáci i hosté, mezi kterými nechyběl ani  pan starosta Michal Vronský a pan místostarosta Filip Málek, rozhodli v předvánočním shonu na okamžik zastavit a společně s námi nasávat atmosféru opravdových Vánoc. Děkujeme!

 

Velké poděkování si zaslouží všichni žáci a pracovníci naší školy za pečlivě připravený program.

 

Jménem všech zaměstnanců školy přeji Vám všem pohodové a radostné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového kalendářního roku.

 

Mgr. Michal Marád

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.