Kotva
+420 222 592 044
Úvodní strana
Fakultní škola PedF UK

Projekty

 

ČŠI

Mapa webu
A
A
A

Přípravná třída pro školní rok 2021/22


V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a
onemocněním COVID-19 se upřednostňuje, pokud je to možné, podání žádosti bez osobní přítomnosti
zákonného zástupce uchazeče ve škole.


- přípravná třída je určena přednostně dětem, kterým byl povolen odklad školní
povinné docházky (viz zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav);
- na základě písemné žádosti zákonného zástupce o zařazení do přípravné třídy
rozhoduje ředitel školy;
- žádost o přípravnou třídu naleznete ZDE;
https://www.zsprazacka.cz/upload/files/formulare/Zadost_pripravna_trida.doc (Velikost: 60.5 kB)
- vyplněnou a podepsanou žádost spolu s potvrzením od PPP, odkladem školní
docházky předejte škole
a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb „klasickou poštou“
b) emailem s uznávaným elektronickým podpisem
c) datovou schránkou - pfm6i8a
d) osobně po telefonicky dohodnutém termínu předání – tel.: 222 592 044 , 271 770 828.
- v případě nejasností nás můžete kontaktovat na výše uvedených telefonních
číslech popřípadě na mail novakova@zsprazacka.cz .


Rodiče budou včas informováni o termínu setkání s přijatými uchazeči
zaměřené na seznámení s prostředím školy.