Kotva
+420 222 592 044
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Školní poradenské pracoviště


 

Složení školního poradenského pracoviště

 PhDr. Petr Klíma
 poradenský
 psycholog

 sudé úterý
 11 - dle potřeby

 petr.klima@ppp3a9.cz

 Mgr. Petra Tesařová

výchovný poradce

(zastupující)
 

po předchozí ústní  nebo tel. domluvě

 tesarova@zsprazacka.cz 
 PhDr. Andrea Šulcová
 školní metodik 
 prevence 

po předchozí ústní nebo tel. domluvě

 sulcova@zsprazacka.cz

 

Konzultace s rodiči jsou možné po domluvě přes e-mail.

 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům pedagogicko-psychologické poradenství, konzultace při výchovných, výukových obtížích, kariérové poradenství. Obrátit se na nás můžete při řešení osobních problémů souvisejících nejen se školou (např. potíže s učením, ve vztazích se spolužáky, učiteli). Pracovníci pracoviště Vám mohou doporučit vhodné specialisty. Členové týmu se řídí etickými zásadami, které zaručují bezpečí, ochranu soukromí a možnost důvěry.

 

Poradenský psycholog PhDr. Petr Klíma

• Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele a vychovatele
• Konzultace při výukových problémech žáka 
• Diagnostika výukových problémů, včetně speciálně vzdělávacích potřeb
• Kariérní poradenství žáků
• Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky

 

Výchovný poradce Mgr. Petra Tesařová

• Poradenství v oblasti osobnostního, sociálního i poznávacího rozvoje
• Pomoc při změně v rodinném prostředí
• Pomoc při podezření na šikanu
• Pomoc při řešení konfliktu
• Pomoc při hledání odborných psychologických služeb (terapie, programy pro rodiny)

 

Školní metodik prevence PhDr. Andrea Šulcová

• Tvorba Minimálního preventivního programu pro školu
• Poradenství v oblasti prevence rizikového chování či řešení již nastalých situací, které 
by mohly ohrozit zdravý rozvoj žáka
• Organizace programů s náplní primární prevence
• Koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP 
• Aktivity zaměřené na integraci žáků - cizinců 
• Vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby
• Spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje
sociálně patologických jevů u jednotlivců a tříd

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.