Kotva
+420 222 592 044
Projekty

 

Mapa webu
A
A
A

Rodiče


Nabídka doučování na Praze 3

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/21

 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti dětí při zápisu ve dnech

 1. 1. – 15. 4. 2020.

V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s korona virem a onemocněním COVID-19 se upřednostňuje, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce uchazeče ve škole.

Odkaz na elektronickou přihlášku zde:

 

Po vyplnění formuláře obdržíte mail s přihláškou k zápisu (ověřit jméno dokumentu)

Vytištěnou přihlášku doplňte a podepsanou ji dodejte do školy:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb „klasickou poštou“
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • datovou schránkou školy: pfm6i8a
 • osobně po telefonicky dohodnutém termínu předání – tel.: 222 592 044, 271 770 828

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad školní docházky, obdrží v potvrzovacím mailu „Žádost o odklad školní docházky“. Dokumenty předá škole stejným způsobem jako přihlášku.

 

V případě nejasností nás můžete kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech popřípadě

na mail novakova@zsprazacka.cz.

Výsledky zápisu (registrační kódy) budou zveřejněny na webu školy. Písemné potvrzení o přijetí se nezasílá. Ředitel školy zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí (do vlastních rukou).

Rodiče budou včas informováni o termínu setkání s přijatými uchazeči (nejedná se o „motivační“ část zápisu) zaměřené na seznámení s prostředím školy.


Přípravná třída pro školní rok 2020/21

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se upřednostňuje, pokud je to možné, podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce uchazeče ve škole.

 • přípravná třída je určena přednostně dětem, kterým byl povolen odklad školní povinné docházky (viz zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav);
 • na základě písemné žádosti zákonného zástupce o zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy;
 • žádost o přípravnou třídu naleznete ZDE;  
 • vyplněnou a podepsanou žádost spolu s potvrzením od PPP, odkladem školní docházky předejte škole
 1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb „klasickou poštou“
 2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem
 3. datovou schránkou - pfm6i8a
 4. osobně po telefonicky dohodnutém termínu předání – tel.: 222 592 044 , 271 770 828.

 

 • v případě nejasností nás můžete kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech popřípadě na mail novakova@zsprazacka.cz.

 

Rodiče budou včas informováni o termínu setkání s přijatými uchazeči zaměřené na seznámení s prostředím školy.

 


       Žádost o ošetřovné ke stažení zde

  


 

Den otevřených dveří

Nový termín bude upřesněn dle aktuální situace.Kroužky angličtiny s rodilým mluvčím

Registrace na  easyspeak.cz.

Další info na info@easyspeak.cz nebo tel. 723 370 442, 603 400 477, 773 138 533

Kroužky se konají přímo na naší škole ve středu.

1.-2. třída - 13.00 -13.45

3.-5. třída - 13.55 - 14.40

5.-6.třída - 14.50 - 15.35

6.-9. třída - 15.45 - 16.30