Kotva
+420 222 592 044
Projekty

 

Počítadlo

Nahrávám data...

Mapa webu
A
A
A

Škola


Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ZŠ Pražačka
Kapacita školy: 335 žáků
Počet tříd a žáků: 14/238 (1 přípravná třída,
                                          9 běžných tříd v 1.-9.ročníku, 
                                          4 třídy v 6.-9.ročníku pro žáky s SPU)ZŠ Pražačka je standardní základní škola s běžnými třídami na I. a II.stupni. Na II.stupni jsou navíc specializované třídy pro žáky s poruchami učení, v nich je jiná časová dotace některých předmětů, což umožňuje zohlednit poruchy učení a zároveň dětem poskytnout plnohodnotné základní vzdělávání. Od školního roku 2012/13 je otevřena pro předškolní děti přípravná třída.

 

Vyučují se 2 cizí jazyky: od 1.ročníku angličtina a od 7.ročníku ještě němčina.
Škola spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, její ředitel PhDr. Klíma je školním psychologem a přímo ve škole pravidelně poskytuje konzultace.
Talentovaným žákům je věnována také zvýšená pozornost, velmi dobře se někteří z nich umisťují ve vědomostních i sportovních soutěžích.
Integrace dětí se zdravotním postižením je možná, škola ale není bezbariérová.
Žáci 9.tříd jsou na zvolené střední školy přijati z 90% již v prvním kole.
Pedagogický sbor tvoří přes dvacet pracovníků, převážně žen. Odbornost výuky (aprobovanost) je 93%.
Program školy doplňují nepovinné a volitelné předměty (pohybové a sportovní aktivity, sborový zpěv, informatika) a zájmové kroužky (sportovní, výtvarný, počítačový, vlastivědný, anglický, vaření a ruční práce, keramický, dramatický).
Školní družina je pro žáky I.stupně k dispozici od 6,30 do 17,30 a nabízí velmi pestrý program.
Školní jídelna s kuchyní prošla v roce 2008 rekonstrukcí, strávníkům nabízí možnost výběru ze dvou jídel.

 

Ve škole proběhly i další velké investiční akce – nová dřevěná okna, vybudování centrální šatny, zateplení a opláštění budovy, rekonstrukce předního dvora a zahrady, rekonstrukce hřiště za budovou, výměna stoupaček a radiátorů.
Školská rada existuje již od roku 1998, nyní ve složení 2+2+2 (zástupci zřizovatele, rodičů, pracovníků školy), dále ve škole funguje Rada rodičů, v které má každá třída jednoho zástupce z řad rodičů. 

 

V sousedství školy je Sportovní a rekreační areál Pražačka, jehož bazény a hřiště s umělým povrchem jsou hojně využívány v hodinách tělesné výchovy. Škola spolupracuje i s nedaleko sídlícím Domem dětí a mládeže - Ulitou s bohatou mimoškolní činností (některé kroužky Ulita provozuje přímo v budově ZŠ Pražačka).