Kotva
+420 222 592 044
Fakultní škola PedF UK

Projekty

 

 

 

ČŠI

Mapa webu
A
A
A

Škola


 

 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ZŠ Pražačka
Kapacita školy: 410 žáků

ZŠ Pražačka je standardní základní škola s běžnými třídami na I. a II. stupni.

Součástí školy je také přípravná třída pro vzdělávání předškolních dětí s odkladem.

 

Pedagogický sbor se skládá převážně z aprobovaných učitelů, neaprobovaní pedagogové si dokončují potřebné vzdělání.

 

Od 1. ročníku se na škole vyučují cizí jazyky. S angličtinou začínají žáci v 1. ročníku 1 hod týdně

a od 3. ročníku jsou to již 3 hod týdně. V 7. ročníku se jazyková gramotnost rozšiřuje o další cizí jazyk – německý, který se učí 2 hod týdně.

Ve vzdělávacím programu naší školy jsou praktické činnosti i na 2. stupni. Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tematické okruhy vyučované v ročníkových skupinách – příprava pokrmů, práce s technickými materiály, pěstitelské práce a svět práce.

Informační technologie jsou v programu školy zařazeny od 4. ročníku, žáci zde získávají základní znalosti z tohoto oboru. Rozšiřujícím učivem tohoto předmětu je na 2. stupni „ Psaní všemi deseti“, které je pro žáky důležitým aspektem dalšího středoškolského studia.

Žáci 9. tříd jsou na zvolené střední školy a odborná učiliště přijati z 90% již v prvním kole.

Talentovaným žákům je věnována také zvýšená pozornost, velmi dobře se někteří z nich umisťují ve vědomostních i sportovních soutěžích.
Program školy doplňují zájmové kroužky – výtvarný, počítačový, keramický, deskové hry, sportovní.

V mimoškolní činnosti škola spolupracuje s Ulitou, místním Domem dětí a mládeže. Lektoři Ulity v prostorách školy provozují další zájmové aktivity.

Školní družina funguje pro žáky I. stupně před vyučováním od 6,30 hod a po skončení vyučování

do 17,30 hod. Odpolední činnost ve školní družině nabízí velmi pestrý program.
Školní jídelna s kuchyní v předcházejících letech prošla rekonstrukcí a strávníkům nabízí možnost výběru ze dvou jídel.


Součástí školy je  Školní poradenské pracoviště, které spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 3. Tým tvoří školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog určený poradnou .
Náplní práce tohoto pracoviště je úzká spolupráce pedagogů a rodičů se zaměřením na žáky

se specifickými poruchami učení, žáky sociálně a zdravotně znevýhodněné, a na ty, kteří mají problémy se začleněním do školního prostředí a kolektivu, šikanou apod.

Důležitým poradním orgánem školy je Rada rodičů, kterou tvoří zástupci tříd z řad rodičů. S ředitelem školy se setkávají pravidelně a projednávají organizaci a přípravu školních i mimoškolních akcí, řeší problémy a navrhují změny ke zlepšení školního prostředí a dalších aktivit.

Ve škole se dvakrát do roka schází Školská rada složená ze zástupců zřizovatele, rodičů a pracovníků školy.

 

Nejen pracovníci školy, ale i žáci s rodiči jsou součástí jednoho velkého týmu – „ Jsme na jedné lodi “.Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.