Kotva
+420 222 592 044
Stránky tříd
Projekty

 

Počítadlo

Nahrávám data...

Mapa webu
A
A
A
Procházky Prahou ukazují dětem od 1. do 5. třídy krásy jejich města, starobylé památky i jiná zajímavá místa, které Praha nabízí. Seznamují se zde zábavnou formou nejen s historií hlavního města a České republiky, ale zároveň objevují i koutky přírody s jejími obyvateli v místech, kde by je vůbec nečekali. V zimním období jsou procházky směřovány do tepla budov (Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, Novoměstská radnice, Armádní muzeum, Muzeum pověstí a strašidel, Loreta), při příznivějším počasí vyrážíme na prohlídku města (Karlův most, Stromovka, Petřínské sady, ZOOPark Radonice, Staroměstské náměstí, Prokopské údolí).

Kroužek Povídálek je určen pro žáky přípravné a první třídy. Cílem kroužku je pomocí her a zábavných aktivit podporovat a zdokonalovat přirozený vývoj dítěte v nejrůznějších oblastech. V rámci kroužku budeme s dětmi trénovat správné dýchání, rozvíjet motoriku mluvidel, trénovat sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku a prostorovou orientaci. Velká část je také věnována rozvoji komunikačních dovedností a rozšiřování slovní zásoby.

čtvrtek 13.00 - 13.45 h pro žáky od 2.r.
Žáci se učí základní technice facepaintingu s využitím kvalitních nezávadných vodou omyvatelných barev. Malují si vzájemně na obličej nejrůznější motivy.

středa 13.00 - 13.45 h pro žáky od 0.r.
Žáci hrají různé deskové a karetní hry zaměřené na rozvoj matematických dovedností, pozornosti, představivosti, paměti, postřehu, strategie,...
(např. Digit, Ubongo, Qwirkle, Reflexx!, Uno, Ligretto, Grabolo, Levá & pravá, Bubbles, Počítej!, Cink!,... a další)

Každé pondělí od 14 -14,45 hod je připraven pro žáky 2. – 5.tříd sportovní kroužek. Malí sportovci se seznamují nejen v tělocvičně, ale i na školním hřišti se základy míčových her. Učí se techniky a pravidla přehazované, vybíjené, košíkové, florbalu, kopané a ostatních netradičních sportů ( např.ringo, frisbee ). Své dovednosti a znalosti uplatňují ve sportovních soutěžích, kterých se naše škola každoročně účastní.

V tomto kroužku si děti prvního stupně mohou vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky (malba temperovými i vodovými barvami, suchý pastel, koláž, frotáž, kašírování, kresba tuší, tužkou, uhlem i rudkou, mozaika) a tím rozvíjet estetické cítění, zručnost i kreativitu. Pro celkový rozkvět tvořivosti dětí i jejich fantazie je zvolen zcela individuální přístup, kdy každý tvoří podle vlastních nápadů. Lektor je zde vlastně v roli konzultanta a pomocníka při nenadálých obtížích nebo nejasnostech. Volnost při volbě tématu, výtvarného projevu i techniky dětem dává možnost svobodně se vyjádřit, učí se i rozhodnosti a zodpovědnosti.

Kroužek je určen pro všechny třeťáky, čtvrťáky a páťáky, kteří trochu bojují s českým jazykem a potřebují pomoct lépe pochopit českou gramatiku, správné vyjadřování, rozlišování slovních druhů, určování jmenných i slovesných kategorií nebo psaní obtížnějších slov. Důležitou součástí všech lekcí je zvyšování sebevědomí a posilování jistoty při ústním i písemném projevu. Děti se učí zejména důkladně kontrolovat písemná cvičení a dále pracovat s chybou.

Žáci se v počítačovém kroužku zábavnou formou seznamují se základy práce na PC. Naučí se pracovat s elektronickou poštou, vytvořit vlastní prezentace, upravovat obrázky, vytvářet animace, programovat jednoduché hry a další užitečné dovednosti.

Celkem: 8 článků