Kotva
+420 222 592 044
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) je tradičním partnerem Základní školy Pražačka. Jedná se o dobrovolné sdružení, které se významně podílí na rozvoji školy. Úzce spolupracuje se školou, podporuje organizaci výchovně-vzdělávacích, zážitkových i propagačních akcí a přispívá ke zlepšování podmínek Základní školy Pražačka.

Jediným a zároveň nejvyšším orgánem SRPŠ je Rada, která je tvořena zvolenými zástupci jednotlivých třídních kolektivů. Dle stanov zasedá minimálně dvakrát ročně a rozhoduje o využívání finančních prostředků získaných prostřednictvím členských příspěvků, schvaluje změny stanov a projednává náměty, stížnosti i dotazy z řad ostatních rodičů.

 

Školu v Radě SRPŠ zastupuje zaměstnanci zvolený pedagogický pracovník školy, který zastává ve sdružení funkci pokladníka, tj. vede evidenci hospodaření, pravidelně ji poskytuje informace o hospodaření členům Rady, předkládá jim vyúčtování za uplynulé období a návrh rozpočtu na období následující.

 

Rada SRPŠ volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který v době nepřítomnosti předsedu zastupuje. Předseda, místopředseda a zástupce školy představují výkonný výbor, který je zároveň statutárním orgánem tohoto sdružení.

 

Výkonný výbor SRPŠ

 

 Předseda Místopředsedkyně Pokladník
Ivo Šilha Petra Baziková Mgr. Miroslav Doležel

 

 

Stanovy SRPŠ

 

Přehled hospodaření ve školním roce 2022-23 

 

Schválený návrh rozpočtu na školní rok 2023-24

 

Zápisy z jednání Rady:

Jednání dne 13. 9. 2023

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.