Kotva
+420 222 592 044
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy


Informace k přijímacímu řízení žáků:                                                                                        

Odrážka   5. ročníku,
Odrážka   7. ročníku,
Odrážka   9. ročníku.

 

Před odevzdáním přihlášky:

 • Vybrat si školu a obor vzdělání, informovat se o školách na internetu nebo v přehledech škol, zúčastnit se veletrhu školství (viz ZDE).
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách.
 • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru - ředitel SŠ je povinen je zveřejnit do 31. ledna 2024, u škol s talentovými zkouškami do 31. října 2023.

 

Termíny odevzdání přihlášek:

 

 • Přihlášky do maturitních i nematuritních oborů se podávají v období od 1. února do 20. února 2024.
 • Přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je nutné podat do 30. listopadu 2023 (podávají se v listinné podobě stejně jako v minulých letech).

 

Způsoby podání přihlášek:

 

Uchazeči mají na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podají přihlášku elektronicky, získají maximum možných výhod, ale podat přihlášku je možné také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 

 

1. Elektronická přihláška

 

Pro podání přihlášky online prostřednictvím elektronického systému je nutná elektronická identita (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita - více informací ZDE).

 

a) Uchazeč (zákonný zástupce žáka) se přihlásí do systému ověřením elektronické identity. Systém je napojen na registr obyvatel a nabídne zákonnému zástupci výpis jeho dětí, ze kterého vybere to, které má v úmyslu přihlásit. Žádné osobní údaje nevyplňuje, informace se doplní automaticky.

 

b) Vybere ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chce podat přihlášku. Pořadí volí dle priority pro přijetí.

 

Systém nabízí přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.

 

c) Součástí informací je i přehledný seznam veškerých dokumentů, které vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty následně zákonný zástupce nahraje ve formě fotografií nebo skenu do systému.

 

d) Potvrdí odeslání a poté mu je doručen e-mail s potvrzením.

 

 

2. Výpis ze systému

 

Uchazeč (zákonný zástupce žáka) Vše vyplní online, ale tentokrát bez přihlášení. Proto se uchazeči nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musí všechny informace ručně vyplnit. Nahraje přílohy přihlášky, ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíše ho a doručí na vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 

a) Zákonný zástupce vstoupí do systému bez přihlášení a vyplní potřebné osobní údaje o sobě i jeho dítěti.

 

b) Vybere ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chce podat přihlášku. Pořadí volí dle priority pro přijetí.

 

Systém nabízí přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.

 

c)  Součástí informací je i přehledný seznam veškerých dokumentů, které vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty následně uchazeč nahraje ve formě fotografií nebo skenu do systému.

 

d) Potvrdí odeslání a poté je doručena na elektronickou adresu zákonným zástupcem uvedenou v kontaktních údajích e-mailová zpráva s výpisem přihlášky k vytištění.

 

e) Získaný výpis vytiskne (tolikrát, na kolik škol se hlásí), podepíše jej a doručí v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

 

 

3. Tiskopis se všemi přílohami

 

a) V období od 29. 1. 2024 (nejpozději však do 9. 2. 2024) zákonný zástupce vyplní do elektronického systému Bakaláři (karta Osobní údaje) IZO škol a kódy oborů (bez pomlček a mezer), na které se žák hlásí.

 

b) Do 13. 2. 2024 bude žákům předána vygenerovaná a potvrzená přihláška na SŠ. Ke každé přihlášce je nutné přiložit všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

 

c) Následně zákonný zástupce doručí přihlášky do každé zvolené školy (poštou nebo osobně).

 

 

Důležité informace

 

!! Zápisové lístky se již neodevzdávají. Uchazeč je automaticky přijat na první školu ze svého pořadí, kde se umístil nad čarou. Není možné se rozhodnout pro jinou školu. Pokud na tuto školu nemůže nebo nechce nastoupit, má možnost se vzdát přijetí, ale tím ztrácí celé 1. kolo a musí se přihlásit do dalšího kola.

 

!! Potvrzení od lékaře je samostatnou přílohou přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být uvedený správný kód oboru/oborů vzdělání. Vzorový formulář Lékařského posudku o způsobilosti ke vzdělávání naleznete ZDE.

 

Odkaz na digitální přihlašovací systém

 

Digitální přihlašovací systém

 

Organizace jednotných přijímacích zkoušek

 

MŠMT pro školní rok 2023/24 vypsalo následující termíny přijímacího řízení:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

Odrážka  

1. termín: pátek 12. dubna 2024

Odrážka  

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

Odrážka  

1. termín: úterý 16. dubna 2024

Odrážka  

2. termín: středa 17. dubna 2024

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

Odrážka  

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

Odrážka  

2. termín: úterý 30. dubna 2024

 


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

   • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnotící kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.
   • Rodiče nepřijatých žáků dostanou písemné oznámení o nepřijetí.
   • Elektronicky přihlášení žáci obdrží registrační číslo v potvrzení o přijetí přihlášky. Při využití výpisu ze systému bude toto číslo na ní vytištěné (opět bude v mailu v obdrženém souboru PDF). V případě přihlašování prostřednictvím tiskopisu se jej uchazeč dozví z pozvánky k jednotné přijímací zkoušce, v případě přihlášení pouze do nematuritních oborů bez školní přijímací zkoušky, bude registrační číslo zasílat ředitel první školy uvedené v přihlášce doporučeným dopisem.   • V případě nepřijetí:

 

   • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí. V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.
   • Nevyjde-li odvolání, podat přihlášku (až na 3 obory) v období od 20. do 24. května 2024 na některou ze škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení. Přijímací zkoušky na těchto školách se uskuteční v období od 8. do 12. června 2024.

 

 

Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoř

   • Talentové zkoušky probíhají v lednu 2024.
   • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na střední školy v řádném termínu.

 

 

Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

   • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
   • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.

 

 

Kompletní informace o podání přihlášek na střední školy a gymnázia naleznete ZDE.

 

Více informací o jednotné přijímací zkoušce naleznete na odkazu: Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz).

 

Opatření MŠMT v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace naleznete ZDE.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.