Kotva
+420 222 592 044
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Školská rada


Školská rada se zřizuje při škole v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě a rozvoji školy.

 

 

Činnost školské rady je stanovena dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 

Odrážka  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
Odrážka  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
Odrážka  schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny;
Odrážka  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
Odrážka  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
Odrážka  projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
Odrážka  projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
Odrážka  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Školskou radu Základní školy Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 tvoří 6 členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Více informací o Školské radě naleznete ve Školském zákoně.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.