Kotva
+420 222 592 044
Bakaláři

Zřizovatel

MAP

ČŠI

Oznámení pověřence

 

Mapa webu
A
A
A

Školská rada


Školská rada se zřizuje při škole v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě a rozvoji školy.

 

Členové školské rady
     
Za zákonné zástupce: Za pedagogické pacovníky: Za zřízovatele:
     
Monika Babková Markéta Hylmarová Hana Cimbaláková
Petra Baziková Petra Tesařová Martina Denemarková

 

 

Činnost školské rady je stanovena dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 

Odrážka  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
Odrážka  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
Odrážka  schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny;
Odrážka  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
Odrážka  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
Odrážka  projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
Odrážka  projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
Odrážka  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Školskou radu Základní školy Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 tvoří 6 členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Více informací o Školské radě naleznete ve Školském zákoně.

 

Dne 22. 11. 2023 se uskutečnily řádné volby do školské rady. Byli zvoleni 2 členové zastupující pedagogické v radě pedagogické pracovníky školy a zároveň i dva členové z řad rodičů a zákonných zástupců žáků na volební období tří let (tj. od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026). Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, se stávají náhradníky, a to v pořadí dle počtu získaných hlasů.

 

 Výsledky voleb do Školské rady konaných dne 22. 11. 2023

 Zápis o provedení a výsledcích voleb do Školské rady

 Usnesení Rady MČ Praha 3

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.