Kotva
+420 222 592 044
Úvodní strana
Projekty

 

Mapa webu
A
A
A

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/21

V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s korona virem a onemocněním COVID-19 se upřednostňuje, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce uchazeče ve škole.

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti dětí při zápisu ve dnech

  1. 1. – 15. 4. 2020.

  2.  

 Odkaz na elektronickou přihlášku zde:

 

Po vyplnění formuláře obdržíte mail s přihláškou k zápisu (ověřit jméno dokumentu)

Vytištěnou přihlášku doplňte a podepsanou ji dodejte do školy:

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb „klasickou poštou“
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • datovou schránkou školy: pfm6i8a
  • osobně po telefonicky dohodnutém termínu předání – tel.: 222 592 044, 271 770 828

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad školní docházky, obdrží v potvrzovacím mailu „Žádost o odklad školní docházky“. Dokumenty předá škole stejným způsobem jako přihlášku.

 

V případě nejasností nás můžete kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech popřípadě

na mail novakova@zsprazacka.cz.

Výsledky zápisu (registrační kódy) budou zveřejněny na webu školy. Písemné potvrzení o přijetí se nezasílá. Ředitel školy zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí (do vlastních rukou).

Rodiče budou včas informováni o termínu setkání s přijatými uchazeči (nejedná se o „motivační“ část zápisu) zaměřené na seznámení s prostředím školy.