Kotva
+420 222 592 044
Fakultní škola PedF UK

Projekty

ČŠI

Mapa webu
A
A
A

Jídelna


 

7 – 10 let         1 oběd 25,--Kč      celkem 400,--Kč
11 – 14 let       1 oběd 27,--Kč      celkem 432,--Kč
15 a více let    1 oběd 29,--Kč      celkem 464,--Kč

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování
Placení stravného je možné převodním příkazem z účtu na účet Školní jídelny: 11678319/0800
- vložením hotovosti na kterékoli pobočce České spořitelny
- složenkou – strávník musí přinést zaplacený útržek nejméně den předem, než se začne stravovat, aby mohl být zjištěn přesný počet strávníků na příští den. 
- inkasem z vašeho účtu( je-li účet u spořitelny) – po domluvě s vedoucí jídelny (jiné č. účtu)

Obědy na následující měsíc je třeba zaplatit do 25 dne aktivního měsíce. Obědy lze odebírat až po připsání platby na účet ŠJ 

Každý strávník si zakoupí čip v hodnotě 121,--Kč, slouží k odebírání obědů.- gymnázium si ho nekupuje u mne

Odhlášky obědů: v případě nemoci žáka musí rodiče odhlásit obědy V jídelně telefonicky na čísle

!!! 271 774 685 nebo 770 132 437!!!
nebo přes internet
jidelna@zsprazacka.cz

Obědy se odhlašují ráno do 8 hod., hromadné odhlášky výletů, exkurzí, školy v přírodě, lyž. výcvik, apod. musí být oznámeny alespoň 2 dny předem!!

Ukončení stravování v ŠJ musí rodiče sdělit školní jídelně písemně!!!!!!!

Výdej obědů: od 12 hod. do 14 hod.

Za neodhlášené, nebo nevyzvednuté obědy se neposkytuje žádná náhrada!!!!

Oběd přes ulici se vydává jen první den nepřítomnosti žáka (studenta).

Za správně odhlášené obědy si rodiče sníží platbu v příštím měsíci, na účtech se přeplatky vyúčtují průběžně zpět na účty